НЕКИМА СЕ УКИДАЈУ ПЕНАЛИ ЗБОГ ПРЕВРЕМЕНЕ ПЕНЗИЈЕ?

 Шта доносе нове измене закона о ПИО

Само радницима који су по сили закона морали да се пензионишу пре 65. године, јер су због стечаја или реструктурирања фирме морали да превремено заврше радни век, новим изменама закона о ПИО биће укинути пенали и добијаће пуну старосну пензију, док ће осталима та "казна" остати трајна.

Опширније...

Од 1. јануара 2021, важе нови услови за одлазак у старосну и превремену пензију. Граница за одлазак у старосну пензију код жена се помера за два месеца. Тако ће жене у 2021. години у старосну пензију моћи да иду са 63 године и два месеца живота и најмање 15 година стажа осигурања.

За мушкарце ће важити исти услови као и 2020. године, дакле 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Опширније...

Пензијски системи у целој Европи мењају се готово сваке године. Најновија информација долази из Данске где се говори о снижавању старосне граница за пензионисање. Ове године у Србији је ова граница померена на горе, а сличан тренд је и у многим другим земљама.

Опширније...