Konkretan povod za pisanje ovog komentara je logička nedoumica.

Autor: Nenad Jevtić

Sva izneta razmišljanja i stavovi predstavljaju stručnu analizu, te vrednosni sud autora teksta i kritički osvrt, dat u najboljoj nameri. Jedino to i ništa drugo.

Svi izrazi u tekstu upotrebljeni su rodno neutralno (podrazumevaju osobe oba pola) i generički (označavaju zanimanje i sl. a ne konkretno lice).

Опширније...

У свету бројева дуго су важила правила и дуго су били задовољни сви бројеви. Услед развоја математике и осталих дисциплина дошло је до све веће потражње за бројевима и њихова вредност је бивала све већа. Како су неки бројеви били заступљенији њихова вредност је у материјалном била све већа и дошло је до јасног исказивања неједнакости и нетолеранције јер су неки бројеви сматрали да имају способности да буду једнаки и да управљају са другим.

Опширније...