Управљање развојем заснива се на иновативности, предузетничкој иницијативи, брзини одлучивања и технолошкој супериорности где људи којима рад у таквој реалности и оријентација на развој представљају природно определење добијају највећи значај са њиховим оспособљавањем и усавршавањем да могу да одговоре и омогуће тај динамичан развој.

Мера искоришћења тих потенцијала није нека економска категорија већ способност да се реализује развој предузећа. То значи да за иновативност није довољна способност креације већ иновације, за предузетништво није довољно залагање менаџерског ауторитета већ карактер организационе културе а за квалитет је важнија способност да се унапреди од његовог тренутног "савршенства".

Ефикасно управљање није само привлачење, развој и задржавање најбољих већ се ради о организовању и управљању људима на такав начин који их доводи до одличних организационих перформанси. Другим речима, то подразумева стварање организације која је оријентисана ка капиталу који носе запослени.

Ови разлози и импресивни резултати који се бележе сваке године пословања, нас доводе до закључка да људи који воде ову организацију мисле о својим запосленима о својим људима.  

Награда "НАЈБОЉИ У СРБИЈИ" у категорији најбоља организација за рад и запослене (до 100 запослених), додељује се компанији МЕТАЛ-ЦИНКАРА Инђија као организацији која се издваја као јасан пример одлично одређене и донесене стратегије управљања људима у организацији као и свеукупном доприносу постављања квалитетнијих, виших стандарда у менаџменту људима.

Срдачан поздрав и желимо све најбоље у даљем раду.

 

Комора менаџера људских ресурса Србије

РЕСУРС

 

 ИЗДВАЈАМО ЗА ВАС

Српска инвестициона етика

 

www.najboljiusrbiji.rs