Комора менаџера људских ресурса Србије, на основу Правилника о избору најбољих људи из области менаџмента људским ресурсима и Одлуке комисије за избор најбољих у Србији за 2021 годину, а на основу предлога стручњака из менаџмента људских ресурса, донели су одлуку о додели годишње награде НАЈБОЉИ У СРБИЈИ у категорији БУДУЋИ ЛИДЕР ИЗ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА госпођи Софији Ђорђевић. 

Опширније...

Комора менаџера људских ресурса Србије, на основу Правилника о избору најбољих људи из области менаџмента људским ресурсима и Одлуке комисије за избор најбољих у Србији за 2021 годину,  доноси одлуку о додели награде "НАЈБОЉИ У СРБИЈИ" у категорији  НАЈБОЉА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАД И ЗАПОСЛЕНЕ у Србији 2021. године (за организације преко 100 запослених).

Награда се додељује компанији

Опширније...