КОМОРА МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ Вас позива да будете са нама 20 маја на Дан менаџера људских ресурса Србије поводом доделе награда најбољим људима и организацијама из менаџмента људских ресурса и управљања талентом.

НАЈБОЉИ У СРБИЈИ за 2021

Опширније...

НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2021 - МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Да ли је интерна култура пословања на завидном нивоу у организацијам у Србији? Да ли су наши менаџери људских ресурса у Србији 2021 године постигли успехе на овом пољу?, Да ли је култура опхођења између послодавца и запослених истог квалитета или боља него у осталим земљама?

Опширније...

Да би се остао конкурентан, за сваку организацију је важно да своје потребе за кадром редовно сагледава контролишући многе индикаторе, без обзира да ли је у питању потребан кадар или се ради о вишку запослених.

Опширније...